Skip to main content

25e Klimaatconferentie van de Verenigde Naties (COP 25): ‘De toekomst van Afrika hangt af van de solidariteit’ – Leiders en ontwikkelingspartners bundelen hun krachten rond de klimaatdoelstellingen

12-12-2019

 De sprekers roepen op tot een eensgezind front om de uitdagingen van de klimaatwijziging in Afrika aan te pakken

 

 

MADRID, Spanje, 12 december 2019/ -- Er waren alleen nog maar staanplaatsen toen de ministers, diplomaten, activisten en journalisten samenkwamen in het IFEMA conferentiecentrum in Madrid, ter gelegenheid van de Afrikadag van de COP 25 klimaatconferentie.


 

In de openingsspeech op de Afrikadag die dinsdag plaatsvond, verklaarde Yasmine Fouad, Egyptisch minister van milieuaangelegenheden, in naam van de Afrikaanse Unie : “We hebben ons geëngageerd en blijven zoeken naar een gemeenschappelijke basis om de vragen die nog steeds opgelost moeten worden aan te pakken. Maar wij moeten onze bezorgdheid onderlijnen aangaande de schijnbare tegenzin van onze gesprekspartners om zich in te zetten voor prioritaire problemen van de ontwikkelingslanden, zoals blijkt uit het grote aantal vragen dat gewoon van de ene sessie naar de andere sessie voortgeschoven werd, zonder dat er enige vooruitgang geboekt werd.

 


Afrika heeft slechts een zeer klein aandeel in de uitstoot die de klimaatopwarming veroorzaakt en is tegelijk het continent dat het meest te lijden heeft onder de gevolgen daarvan, zoals blijft uit de recente, verschrikkelijke natuurrampen. De Afrikadag wordt sinds COP17 in 2011 elk jaar opgenomen in het programma van de conferentie, om steun te vinden voor het belangen van het Afrikaanse continent.

 


“De klimaatcatastrofen waarmee het continent geconfronteerd wordt eisen een voorspelbare en eensgezinde aanpak”, verklaarde ondersecretaris-generaal van de Verenigde Naties Mohamed Beavogui, algemeen directeur van African Risk Capacity, een agentschap van de Afrikaanse Unie (www.AU.int) die regeringen helpt om natuurrampen aan te pakken.

 


“Afrika moet evolueren naar innovatieve financieringsmodellen die uitgaan van de markt om een sterk, eensgezind, veerkrachtig continent te worden met een globale invloed. De toekomst van Afrika hangt af van de solidariteit.”

 


Vera Songwe, Executive Secretary van de economische commissie voor Afrika (ECA) van de Verenigde Naties verklaarde dat ECA de Afrikaanse landen zal steunen om hun nationaal bepaalde bijdragen (Nationally Determined Contributions (NDCs) te herzien en zo de privésector aan te moedigen om te investeren in schone energie.

 


“Het gebrek aan gecoördineerde en betekenisvolle globale ambitie en actie om de klimaatwijziging aan te pakken vormt een existentieel gevaar voor de Afrikaanse bevolkingsgroepen” verklaarde Songwe.

 


Het Parijs-akkoord is de leidraad van de huidige klimaatonderhandelingen. Het roept de naties op om de temperatuurstijging tegen het einde van deze eeuw te beperken tot 2°C en te pogen om zelfs onder de 1,5°C te blijven. De volgende stap is de implementatie van de NDC’s die de nationale doelstellingen in het kader van het Parijs-akkoord vastleggen.

 

 

Terwijl de Afrikaanse landen gedurfde doelstellingen formuleren in het kader van de NDC’s om klimaatbestendige en lage-uitstooteconomieën te ontwikkelen, vindt het continent dat het niet hetzelfde behandeld mag worden als de ontwikkelde naties, omdat zijn koolstofuitstoot slechts een fractie betekent van die van ’s werelds grote economieën.

 

 

“Het ontwikkelingsagentschap van de Afrikaanse Unie (AUDA-NEPAD) blijft zich inzetten voor partnerschappen met andere instellingen door de vereiste ondersteuning te bieden aan de AU-lidstaten voor de herziening en bijwerking van hun NDC’s” verklaart Estherine Fotabong, Programmadirecteur van AUDA-NEPAD.
 

 

Barbara Creecy, de Zuid-Afrikaanse minister van milieu en huidige voorzitster van de Afrikaanse ministeriële milieuconferentie, verklaarde dat de Afrikadag nieuwe ideeën zou moeten aanreiken om de implementatie van de NDC’s in Afrika te stimuleren.
 

 

Afrika reageert al positief op de uitdaging van de klimaatwijziging, verklaarde Anthony Nyong, Directeur voor klimaatwijziging en duurzame groei bij de Afrikaanse ontwikkelingsbank, die wijst op de enorme belangstelling voor duurzame investeringen in het kader van het Afrikaans investeringsforum van de bank in Johannesburg.
 

 

“Het is duidelijk dat wij een continent zijn dat alles in huis heeft om het Afrika te creëren dat wij willen maken. Ik denk dat de ontbrekende schakel tot hiertoe was dat wij er niet in slaagden om ons correct te positioneren en in te spelen op de marktsignalen,” verklaarde Nyong. “Wij blijven Afrika voorstellen als een kwetsbaar continent en niet als een business case met nieuwe kansen. En feit is dat wanneer we dat wèl deden, de resultaten meteen aantoonden dat dit een schot in de roos was.”
 

 

Chef Fortune Charumbira, vicepresident van het Pan-Afrikaanse parlement, verklaarde dat een sterke klimaatwetgeving de sleutel vormt. 
 

 

“De globale reactie op deze uitdaging heeft aangetoond dat een regelgeving noodzakelijk is om de inspanningen die door de verschillende betrokken partijen geleverd worden te verankeren; van het Parijs-akkoord tot de nationaal vastgelegde klimaatdoelstellingen”, verklaarde hij. 
 

 

Amb. Josefa Sacko, commissaris voor rurale economie en landbouw bij de commissie van de Afrikaanse Unie, verklaarde dat de klimaatwijziging gevolgen heeft voor sleutelsectoren van de Afrikaanse sociaaleconomische ontwikkeling, zoals landbouw, veeteelt en visvangst, energie, biodiversiteit en toerisme. Zij riep de Afrikaanse landen op om het Parijs-akkoord te analyseren en uit te voeren met het oog op de opbouw van de financiële capaciteit en de technologie. 

 

Uitgedeeld door APO Group in naam van de Afrikaanse ontwikkelingsbank.