Skip to main content

Brussels Airport behaalt internationale certificaat als CO2-neutrale luchthaven

26-06-2018

Brussels Airport heeft het certificaat van koolstofneutrale luchthaven behaald, het hoogst mogelijke Airport Carbon Accreditation-certificaat van ACI, Airport Council International. Het certificaat houdt in dat de luchthaven zich ertoe verbindt om blijvend de CO2-uitstoot van de luchthaven te verminderen en dat de restuitstoot gecompenseerd wordt. De overhandiging van het certificaat vond plaats tijdens het jaarlijkse ACI World en ACI Europe congres, waarvan Brussels Airport de gastheer is.

 

“Brussels Airport is al jaren bezig om haar impact op de omgeving te beperken. Dit kadert in onze langetermijnvisie om de luchthaven op een duurzame manier verder te ontwikkelen. Elke bedrijfsactiviteit, elk project en alle managementbeslissingen worden getoetst aan hun impact op de omgeving. Dankzij deze bewuste globaalaanpak vermindert de luchthaven elk jaar haar CO2-afdruk. Ons doel is om 40% minder CO2 uit te stoten tegen 2030. Vorig jaar is al een reductie van 34% tegenover 2010 gerealiseerd. We zijn dus goed op weg om ons doel te realiseren”, zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport Company.

 

Brussels Airport is in 2009 in het Airport Carbon Accreditation-programma gestapt. Na de CO2-afdruk te hebben getekend, werd meteen ook de beslissing genomen om enkel nog groene energie aan te kopen en zelf zonne-energie op te wekken met zonnepanelen. Daarnaast werden ook verschillende maatregelen genomen om het elektriciteits- en brandstofverbruik te verminderen van installaties en van het wagenpark.

 

Daarnaast wordt bij elk nieuw bouwproject of bij een renovatie nagegaan welke initiatieven genomen kunnen worden om de gebouwen energieëfficiënter te maken. Zo werkt het Connector-gebouw bijvoorbeeld met een koudewarmteopslag, waardoor er minder energie nodig is om het gebouw te verwarmen of te koelen. Warmte of koeling komt van circulerend grondwater tussen 10 bronnen.

 

Olivier Jankovec, Director General van Airports Council International Europe: “Ik feliciteer Brussels Airport met hun CO2-neutrale status binnen het wereldwijde Airport Carbon Accreditation programma. De afgelopen 8 jaar zijn we getuige geweest van de vele inspanningen die de luchthaven op vlak van duurzaamheid heeft gedaan en de verschillende niveaus in het programma die Brussels Airport heeft behaald. De luchthaven investeerde in duurzaamheidsoplossingen als het opwekken van zonne- energie, LED technologie en wagens met lage emissies om de CO2-uitstoot onder de eigen controle te verminderen. De luchthaven stimuleert ook andere partners om hetzelfde te doen, met een snelle invoering van Airport-Collaborative Decision-Making bijvoorbeeld. Tot slot investeert de luchthaven ook in duurzame CO2- projecten om de restuitstoot te compenseren. Ik weet dat Arnaud en zijn team het niet hierbij zullen laten en dat ze nog grotere CO2-reducties bij de bron willen realiseren in de komende jaren. Hun prestatie is dus geen eendagsklap, maar het maakt deel uit van een duurzaamheidsvisie waar ze over de jaren heen oprecht aan hebben gewerkt.”

 

Blijvend CO2 reduceren en restuitstoot compenseren

 

Brussels Airport heeft sinds 2012 het accreditatie niveau 3 van het Airport Carbon Accrediation Scheme. Dit houdt in dat de luchthaven op permanente basis de CO2- uitstoot blijft verminderen én dat de luchthaven ook samenwerkt met de andere partners op de luchthaven om hun CO2 ook te verminderen. Een reeks van initiatieven werden in dit verband al gelanceerd, waaronder principes van “groene landingen” envan ‘collaborative decision making’, net als een gezamenlijke initiatieven rond vergroening van het wagenpark.

 

“Vanuit ons engagement om zorg te dragen voor onze omgeving hebben we beslist om nog een stap verder te gaan, en van Brussels Airport een CO2-neutrale luchthaven te maken. Om onze restuitstoot te compenseren, steunen we het klimaatproject “Saving Trees” in Oeganda omdat het naast het verminderen van CO2-uitstoot bijdraagt tot verschillende doelstellingen van de Verenigde Naties, meer bepaald het beschermen van biodiversiteit, het bestrijden van armoede en het bevorderen van sociale gelijkheid”,aldus Feist.

 

Het klimaatproject “Saving Trees” van het Belgische bedrijf CO2 Logic gaat de ontbossing van het regenwoud in Oeganda tegen door de aankoop van energiezuinige ovens voor de plaatselijke bevolking. De ovens verbruiken 40 tot 50% minder hout of houtskool en redden zo letterlijk bomen. Omdat minder hout nodig is, krijgen vrouwen meer tijd en middelen om hun kinderen onderwijs te bieden. Koken met de ovens is bovendien gezonder voor het hele gezin omdat er minder schadelijke stoffen vrijkomen.

 

Omdat de ovens energiezuiniger zijn, helpen ze de bevolking tot 75 euro op hun gezinsbudget te besparen, ongeveer een kwart van hun jaarlijkse inkomen. De ovens worden ook gemaakt in lokale werkateliers met lokale materialen, waardoor de plaatselijke economie gestimuleerd wordt.

 

Een veelvoud aan initiatieven om de koolstofemissies te doen dalen

Het energiebeleid van Brussels Airport steunt op 3 pijlers. In elk van deze pijlers wordt actief gezocht naar mogelijkheden om minder CO2 uit te stoten. Hieronder vindt u een greep uit de verschillende initiatieven die Brussels Airport al genomen heeft om de CO2- emissies te doen dalen.

1. Minder energie verbruiken

Lampen worden systematisch vervangen door led, op tarmac en in de gebouwen
==> -35% verbruik door verlichting op tarmac tegen 2020

Green ICT: geen fysieke servers meer maar opslagruimte in de cloud

Beter isoleren dan wat de wetgeving voorschrijft

2. Meer hernieuwbare energie opwekken

2 zonnepanelenparken leveren groene stroom voor het equivalent van de consumptie van 800 gezinnen

Zonnepanelen bij nieuwbouw waar mogelijk
==> van 3% hernieuwbare energie in 2017 naar 13% in 2030

3. Fossiele brandstoffen efficiënt inzetten

Vervanging dienstwagens op diesel naar dienstwagens op CNG

Warmtekrachtkoppelingsinstallatie wekt elektriciteit en warmte op vanaf 2019

30 elektrische bussen op tarmac vanaf 2019

 

Lees meer over de verschillende initiatieven van Brussels Airport om onze CO2-emissies te doen dalen, in het Milieurapport 2018.

 

Wat is Airport Carbon Accreditation?

 

Het “Airport Carbon Accreditation”-programma van ACI Europe wil actief de klimaatverandering tegengaan door de eigen leden bewust te maken van de mogelijkheden om hun ecologische voetafdruk te verminderen. Opgestart in 2009, wil ACI Europe dat 100 Europese luchthavens CO2-neutraal zijn tegen 2030. Er zijn 4 niveaus van certificatie.

 

1. Koolstofbalans

 

Koolstofvoetafdruk berekenen, bevestigd door een externe audit: aardgas- en stookolieverbruik, brandstofverbruik van bedrijfsvoertuigen en aangekochte elektriciteit.

 

2. Verlagen van de CO2-uitstoot

 

Streefcijfers opstellen om de CO2-uitstoot te verlagen en eerste maatregelen voor CO2- reductie.

 

3. Optimaliseren en sensibiliseren van de luchthavenpartners

 

De volledige CO2-uitstoot in kaart brengen en samen met de luchthavenpartners een gemeenschappelijk beleid voor het verlagen van de luchtemissies opstellen.

 

3+. Koolstofneutraliteit

 

De CO2- itstoot verder verlagen en de restuitstoot compenseren, zodat koolstofneutraliteit wordt bereikt voor de handelingen die de luchthaven zelf beheerst.