Skip to main content

City Climate Challenge 303030: het nieuwe klimaattijdperk begint in Brussel op 16 oktober 2019

15-10-2019
city climate challenge

Voor de allereerste keer verbinden bedrijven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich er toe hun middelen, kennis, advies en innovaties te delen. Op die manier willen ze de CO2-uitstoot van het Gewest in 10 jaar tijd met 30% terugschroeven. Het project loopt officieel van stapel tijdens het Brussels Meets Brussels evenement op 16 oktober.

 

30 samenwerkingsprojecten om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 30% te verminderen. Het initiatief 303030 is een ongekend open samenwerking om de uitstoot daadwerkelijk te verminderen, de maatschappelijke en politieke transitie te versnellen, de kosten te verlagen en de impact van acties te vergroten.

 

Uit hun Charter 2030 blijkt hoezeer de partnerbedrijven van de City Climate Challenge 303030 overtuigd zijn van de dringende noodzaak om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn. Ze verbinden er zich toe samen te werken, van elkaar te leren en kennis te delen om de uitstoot van broeikasgassen te doen dalen. Het is de bedoeling om concrete projecten te identificeren en ook andere actoren in het Gewest bij het initiatief te betrekken. Zo profiteert elke deelnemer al gaande van wat hij leert en werkt hij samen met de gewestelijke overheden. Het reglementair kader moet namelijk initiatieven op het vlak van energietransitie vergemakkelijken.

 

De route voor 2019 ligt vast, met acht collectieve werkbijeenkomsten om projecten te identificeren die kunnen bijdragen tot 30% minder CO2-uitstoot. De aanpak verenigt alle betrokken spelers en beoogt een vermenigvuldigingseffect op het Gewest dankzij innovatie en samenwerking.

 

Beci en de partners streven naar een concrete, meetbare en objectieve impact. De firma CO2logic, die naam maakte in de begeleiding van CO2-reductieprojecten, wordt partner van het project om de ernst ervan te garanderen.

 

Antoine Geerinckx, van de firma CO2logic, onderstreept onder het motto “credible climate action” de ambitie van het initiatief: “Wij zorgen voor de degelijkheid van het 303030 project. Dat doen we door jaarlijks de voor het lopende jaar aanvaarde uitstoot te vergelijken met de reeds ondernomen en aanvullende acties.”

 

Olivier Willocx, CEO van Beci, omschrijft het initiatief als volgt: “We moeten allemaal aan de slag om het klimaatvraagstuk aan te pakken. Samenwerking is de manier om over te schakelen naar andere praktijken en om politieke processen te versnellen. Hier neemt de privé het initiatief, vooral om een beweging op gang te brengen onder alle Brusselse spelers, samen met de politieke wereld, die het wettelijk kader moet aanpassen voor een vlottere transitie. Het project 303030 is ingrijpend en proactief. Het berust op een Charter en controlemiddelen. Jaarlijks en tot in 2030 kunt u ons vragen verslag af te leggen. Dit begint vanaf de lancering op 16 oktober 2019.”

 

Cécile Huylebroeck, project manager 303030, beaamt dit: “De klimaatuitdaging zet alle concurrentie ‘on hold’ en dwingt de partners tot samenwerking. 30% minder uitstoot in 10 jaar tijd is een aanzienlijke inspanning en vergt proactiviteit.”

 

De leading partners zijn voor het ogenblik: AG Real Estate, de Confederatie Bouw van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Edenred, EngieEuropcar Mobility Group, Febiac, INGInterparkingJeasyLeasePlanMicropole, NMBS/SNCBPasha-ParkingSibelga, Sodexo, SolvayTotalTractebelVeolia en Vinci Facilities.

 

Het project berust op een samenwerking met CO2logicDreamocracyHack BelgiumSpacious agency en Whyte Corporate Affairs.