Skip to main content

«CO2-Neutraliteit», de Proximus ‘best practices’

14-01-2019

Sinds 2016 krijgt Proximus het label "CO2 Neutral®" voor zijn eigen activiteiten, samen met hun partner-klimaatprojecten hebben ze hun klimaatimpact geneutraliseerd. CO2logic, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het berekenen, verminderen en compenseren van CO2-uitstoot, kent deze certificering toe aan organisaties die hun klimaatvoetafdruk verkleinen. Het label 'CO2 Neutral®' is ook gevalideerd door de certificeerder, Vinçotte, een onafhankelijke derde, wat het tot een internationale referentie maakt.

 

De belangrijkste factoren die bijdragen aan de koolstofneutraliteit van proximus zijn het transport, dankzij groenere auto's en mobiliteitsplannen, en verwarming, door de vervanging van verwarming op fossiele brandstoffen en de geleidelijke buitengebruikstelling en optimalisering van gebouwen. De CO2-uitstoot van de eigen activiteiten die ze nog niet hebben kunnen verminderen (38.784 ton in 2019), compenseren ze door middel van Gold Standard-projecten, een door het WWF erkende certificering, die de opwarming van de aarde tegengaan.

 

Significante vermindering van onze CO2-uitstoot

Tussen 2007 en 2015 hebben ze de CO2-uitstoot met 70% verminderd. Deze daling zet zich jaar na jaar door en ze hebben zichzelf ambitieuze doelen gesteld voor de toekomst. Om dit te bereiken, vermindert proximus de verplaatsingen van hun technici door middel van virtualisatie en technologieën voor installatie, onderhoud en herstelling op afstand. Ze zullen hun totale energieverbruik in de periode 2019-2021 verder verminderen met 8%, met name door de sluiting van kantoorgebouwen in Brussel en Antwerpen, de ontwikkeling van een energiezuinig netwerk, de vrijeluchtkoeling van hun datacenters en de overgang naar een groen wagenpark.

Proximus is een van de 312 bedrijven in de wereld die de methode van het Science-Based Targets-initiatief (SBT) voor hun CO2-uitstoot hebben overgenomen. Deze methode stelt bedrijven in staat om doelstellingen op het vlak van CO2-uitstootreductie te definiëren die zijn afgestemd op een globaal traject dat de opwarming van de aarde beperkt tot 2°. Ze hebben ons ertoe verbonden hun uitstoot tussen 2015 en 2025 met 30% terug te dringen en de onrechtstreekse uitstoot tussen 2014 en 2025 met 10% en tussen 2014 en 2040 met 50% te verminderen.

 

100% groene stroom

Bovendien is vandaag 100% van de elektriciteit die proximus verbruikt afkomstig van hernieuwbare bronnen. Ze willen nog verder gaan, bijvoorbeeld door hun eigen groene energie te produceren. De klimaatverandering is een wereldwijde uitdaging die een gezamenlijke inspanning vereist. Als lid van RE100 werken we samen met andere bedrijven die zich inzetten voor 100% hernieuwbare energie.

 

Het door Proximus ondersteunde TEGstove-project in Benin

Het Tegstove-klimaatproject ontwikkeld door CO2logic, Ecobenin, Trinity College en ondersteund door Proximus, wordt door de European Business Awards for the Environment (georganiseerd door de Europese Commissie) erkend als een 'Rising star'-project. Dit klimaatproject, waarmee proximus de CO2-uitstoot compenseert die ze niet kunnen ongedaan maken, stelt de rurale gemeenschappen in Benin een efficiënte kookfornuis ter beschikking die de gezondheid ten goede komt en het gebruik van brandhout vermindert, wat helpt om ontbossing te voorkomen. De TEGstove gebruikt ook warmte-uitwisseling (Thermische Elektrische Generator) om elektriciteit op te wekken. Hij kan worden gebruikt door gezinnen die normaal gesproken geen toegang zouden hebben tot dit type technologie en in plaats daarvan fossiele brandstoffen zouden gebruiken. Het project heeft een positieve impact op verschillende duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) in het gebied door het levensonderhoud van mensen te verbeteren en tegelijkertijd de waardevolle bossen te beschermen.