Skip to main content

CO2logic ondersteunt met Earth Funders Fund klimaatprojecten via crowdfunding

28-09-2020

Brussel, 28 september 2020 – Het Brusselse klimaatadviesbureau CO2logic, gespecialiseerd in de berekening, vermindering en compensatie van de CO2-uitstoot van bedrijven en organisaties, lanceert Earth Funders. Dit fonds, opgericht binnen de Koning Boudewijnstichting, zet zich in voor een snelle implementatie van de meest efficiënte oplossingen in de strijd tegen klimaatverandering en zal klimaatprojecten over de hele wereld financieel ondersteunen door middel van crowdfundingcampagnes. Daarnaast wil CO2logic met Earth Funders ook een community creëren die kan bijdragen aan een milieu- en klimaatvriendelijke toekomst. 

CO2logic ondersteunt al sinds 2007 ngo’s bij de totstandkoming van impactvolle klimaatprojecten. Sommige veelbelovende projecten kunnen echter niet hun volle potentieel realiseren omdat voldoende financiering ontbreekt. Om die uitdaging het hoofd te bieden introduceert CO2logic nu het Earth Funders Fund. “Het is niet eenvoudig om een klimaatproject te ontwikkelen, maar de projecten hebben wel een enorme ecologische en sociale impact en voordelen die ruimschoots opwegen tegen de gerelateerde kosten. Ik geloof dan ook dat ze iedere cent waard zijn. Net daarom lanceren we nu het Earth Funders Fund waarmee we klimaatprojecten willen ondersteunen via giften”, vertelt Antoine Geerinckx, oprichter van CO2logic.

Aarde, lucht, vuur en water

Het Earth Funders Fund zal jaarlijks minstens vier tot zes projecten selecteren die zullen profiteren van een crowdfunding campagne. De milieu- en klimaatprojecten passen steeds in een van de thema’s die zijn gekozen naar analogie met de vier elementen: aarde, lucht, vuur en water. De thema’s belichamen hoe de projecten een positieve impact hebben op het klimaat via acties die zorgen voor een gunstig effect op de biosfeer, zoals herbebossing; op verbranding, zoals cookstoves; op water, zoals toegang tot drinkbaar water en op energie, zoals hernieuwbare energie. 

© Hilde De Windt

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties

De nadruk ligt niet enkel op het omgaan met de uitdagingen van klimaatverandering, maar de projecten focussen ook op oplossingen voor problemen rond armoede, gezondheid, zuiver water, werkgelegenheid en gendergelijkheid en op verbeteringen van de socio-economische groei van de lokale bevolkingen. De bedoeling is dat de projecten dankzij financiering de uitdagende eerste stappen kunnen zetten om daarna financieel onafhankelijk te worden. “We selecteren projecten die een meetbare, impactvolle oplossing voor het klimaat bewerkstelligen, terwijl we daarbij eveneens aandacht hebben voor de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties. Dankzij een samenwerking met een lokale ngo per project verliezen we ook de lokale bevolking niet uit het oog”, zegt Antoine Geerinckx. 

Op weg naar een klimaatvriendelijke wereld

CO2logic wil met Earth Funders de community van mensen die zich inzetten voor een duurzame, klimaatvriendelijke wereld verder uitbouwen. Ze zal hen om hulp vragen door via crowdfundingcampagnes klimaatprojecten te financieren. CO2logic streeft ernaar om 100% van de ingezamelde fondsen rechtstreeks aan de projecten te besteden door de operationele kosten te dekken met de bijdrage van sponsors. 

Het Earth Funders Fund is opgericht binnen de Koning Boudewijnstichting en sluit aan bij de klimaatinitiatieven en partnerschappen met Afrikaanse ngo’s waar de Koning Boudewijnstichting veel belang aan hecht. "De Stichting steunt en faciliteert van ganser harte projecten die zich inzetten om de klimaatverandering tegen te gaan, met name als hun initiatieven de lokale bevolking rechtstreeks ten goede komen. Het verheugt ons onze expertise en onze filantropische formules ter beschikking te kunnen stellen aan Earth Funders", zegt Luc Tayart, afgevaardigd bestuurder van de Koning Boudewijnstichting, 

De eerste campagne binnen het Earth Funders Fund wordt over twee weken gelanceerd. Meer informatie is te vinden op de website: www.earth-funders.org

Story image