Skip to main content

The Corporate Carbon Pricing Tool

16-01-2018

Een progressieve verhoging van de koolstofregulering door middel van belastingen, systemen voor emissierechten en kosten voor de winning van fossiele brandstoffen zal een prominente plaats innemen in de wereldwijde inspanningen om de klimaatverandering aan te pakken. Koolstofprijzen zijn reeds geïmplementeerd in 40 landen en 20 steden en regio's. Om de gemiddelde wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 2°C zouden de gemiddelde koolstofprijzen wel eens kunnen verzevenvoudigen tot $120 per ton in 2030.  

 

Om onze klanten te helpen hun blootstelling aan dit risico te begrijpen, zijn CO2logic en Naturalogic een exclusieve samenwerking aangegaan met Trucost waarmee we de huidige koolstofprijzen in meer dan 130 regio's kunnen kwantificeren, samen met mogelijke toekomstige scenario's voor koolstofprijzen die nodig zijn om de opwarming van de aarde tot 2 graden Celsius te beperken. Onze aanpak laat toe de potentiële impact van toekomstige koolstofprijzen op de belangrijkste financiële maatstaven en het concurrentievermogen te meten.

 

Met de Corporate Carbon Pricing Tool kunt u:

  • Een interne koolstofprijs stellen die afgestemd is op trends in het regionale of national beleid
  • Prioriteit geven aan koolstofarme innovatie net daar waar dit het belangrijkst en meest dringend is
  • Benchmark uw blootstelling aan koolstofprijzen met uw belangrijke concurrenten
  • Een 2°C stresstest uitvoeren met stijgende koolstofprijzen om zo te antwoorden aan de verwachtingen van beleggers
  • De huidige en toekomstige financiële implicaties van CO2-regelgeving op operationele kosten en marges beter begrijpen