Skip to main content

De Haven van Brussel, de eerste CO2-neutrale haven van België

06-12-2018

Op maandag 3 december 2018 heeft CO2logic het label ‘CO2-neutrale onderneming’uitgereikt aan de Haven van Brussel.

 

Daarmee wordt de Haven van Brussel de eerste Belgische haven met een dergelijk label. Het label heeft betrekking op alle voertuigen van de Haven en op alle gebouwen waarin haar personeel werkzaam is: de maatschappelijke zetel op het Redersplein, de kapiteinsdienst in de voorhaven, de mobiele Buda- en Godshuizenbrug en de sluizen van Molenbeek en Anderlecht.

 

Vandaag vangt ook de COP24 (Conferentie van 2018 over de klimaatverandering) aan in Katowice (in Polen). Na de grote klimaatmars van zondag 2 december in Brussel levert de Haven van Brussel daarmee haar bescheiden bijdrage aan de strijd tegen de klimaatverandering.

 

Het label ‘CO2-neutrale onderneming’ werd uitgereikt nadat de balans van debroeikasgasuitstoot opgemaakt werd. Daardoor kon immers de uitstoot van broeikasgassen door de gewestelijke vennootschap van de Haven van Brussel nauwkeurig berekend worden. Vervolgens voerde de Haven van Brussel een actieplan in om de uitstoot te verlagen met o.a. de installatie van zonnepanelen op haar gebouwen, isolatiewerken, de verkleining en modernisering van het wagenpark door de aankoop van elektrische en hybride voertuigen, enz.

 

Vervolgens werd de restuitstoot (die nodig is voor het verwarmen van gebouwen bijvoorbeeld)gecompenseerd dankzij het compensatieprogramma ‘Paradigm Project Kenya’, dat tot doelheeft de gezondheid en de inkomens in Kenia te verbeteren door minder brandstof aan te kopen voor keukens van gezinnen en overheden en de lokale bevolking makkelijker toegang te bieden tot water. Om die doelstelling te bereiken, helpt het project de Keniaanse bevolking toegang te krijgen tot efficiënte pannen en gezonde en energiezuinige waterzuiveringssystemen. Het project maakt gebruik van koolstoffinanciering om lokalemarktkanalen te ontwikkelen en ngo’s te ondersteunen bij het creëren van duurzamedistributienetwerken, verbeterde kookfornuizen en aangepaste waterzuiveringssystemen.

 

Het label wordt uitgereikt in aanwezigheid van Mario Girard, CEO van de Haven van Québec en peter van de ceremonie. Dit jaar heeft de Haven van Brussel immers een partnerschap ondertekend met hen met als doel een gezamelijke roadmap te ontwikkelen voor de verlaging van de broeikasgasuitstoot. Zo kwamen de twee havens overeen om strategieën uit te wisselen en beide maatregelen te nemen om zee- en binnenvaartprojecten te ontwikkelen om de broeikasgasuitstoot te verlagen.

 

De certificering van de Haven van Brussel als CO2-neutrale onderneming kadert perfect binnen de havenactiviteit, aangezien er dankzij het waterwegtransport in Brussel ongeveer 100 000 ton CO2 bespaard wordt per jaar.