Skip to main content

Een belangrijke stap in de strijd tegen de klimaatverandering: CO2logic treedt toe tot de South Pole-groep

04-05-2021

 

Samen vormen CO2logic en South Pole het grootste Belgische klimaatactie-bedrijf met een wereldwijd netwerk

 

Dinsdag 4 mei 2021 — Zürich/Brussel: De Belgische pionier op het gebied van klimaatactie, CO2logic, kondigt vandaag aan dat het zich aansluit bij de South Pole groep, de internationale in Zwitserland gevestigde leider in klimaat- en milieudiensten. Klanten van CO2logic krijgen toegang tot het netwerk van wereldwijde diensten van South Pole in een snel evoluerende sector waarin internationale expertise van cruciaal belang is. De klanten van South Pole zullen op hun beurt kunnen profiteren van de mogelijkheden van CO2logic in België en Frankrijk. South Pole en CO2logic behoren beide tot de langst bestaande klimaatactiebedrijven ter wereld, beide ongeveer 15 jaar geleden opgericht. De toevoeging van CO2logic past in de strategie van South Pole om zijn wereldwijde aanwezigheid voor zijn klanten te vergroten, met lokale expertise en knowhow.

 

Sinds 2007 biedt CO2logic - een B Corp gecertificeerd bedrijf - als pionier een 4-stappenaanpak: het berekenen, verminderen en compenseren van broeikasgasemissies, alsook het communiceren over degelijke klimaatactie. In ongeveer 15 jaar tijd hebben bijna duizend bedrijven uit België, Frankrijk, Nederland en daarbuiten baat gehad bij van de expertise van de CO2-adviseurs van CO2logic om hun verantwoordelijkheid voor het milieu te vergroten. Vandaag de dag werkt 50% van de BEL20-beursindexbedrijven met het bedrijf samen. Het CO2logic-team, bestaande uit meer dan 30 ingenieurs, werkt nauw samen met partners om de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken, wat de equivalent is van meer dan 2% van de Belgische CO2-uitstoot op jaarbasis.

 

South Pole, een onderneming die wordt erkend door de Schwab Foundation van het World Economic Forum, heeft bijna 1.000 projecten ontwikkeld in meer dan 50 landen om de uitstoot van broeikasgassen enorm te verminderen. Projecten variëren van duurzame landbouw, bosbehoud, afvalbeheer, energie-efficiëntie tot gedecentraliseerde hernieuwbare energie. Over de hele wereld stelt South Pole duizenden toonaangevende bedrijven, waaronder Nestlé, L'Oréal en Tetra Pak, in staat om een net zero uitstoot te realiseren.

 

Door zich aan te sluiten bij South Pole, een van de grootste klimaatprojectontwikkelaars  ter wereld, kan CO2logic zijn klanten een uitgebreider dienstenpakket aanbieden. South Pole biedt particuliere bedrijven en overheden duurzaamheidsoplossingen aan om decarbonisatietrajecten in verschillende sectoren te realiseren, op basis van een grondig inzicht in klimaatrisico's en -kansen. Nu South Pole snel uitbreidt om aan een enorme groei in vraag te voldoen, sluit CO2logic zich aan op een strategisch moment met een groot potentieel om klimaatambities te helpen realiseren. CO2logic ondersteunt daarnaast de gemeenschappelijke visie en kernovertuiging dat de wereldeconomieën en de maatschappij alleen kunnen gedijen als organisaties duurzaamheid verankeren in de kern van hun activiteiten.

 

Met gecombineerde middelen zullen CO2logic en South Pole hun impact op de internationale klimaatactie vergroten en de vraag naar net zero-doelstellingen en CO2-neutraliteitslabels van bedrijven aanzwengelen. Bovendien zullen ze innovatieve digitale oplossingen voor emissiebeheersystemen verder ontwikkelen, waaronder satellietbewaking van bossen. Daarnaast ondersteunen ze een sterkere internationale push voor klimaatactie in de zakelijke sector.  Beide bedrijven ontwikkelen ook emissiereductieprojecten en zullen samenwerken om deze op te schalen naarmate de vraag naar hoogwaardige emissiereducties toeneemt.

 

"Om de klimaatverandering een halt toe te roepen moeten we nu in actie komen. Naarmate meer en meer bedrijven aan boord komen voor deze zoektocht, zal de gecombineerde expertise van South Pole en CO2logic duizenden van hen in staat stellen om naar een net zero emissie te gaan. Met deze fusie verdubbelen we ons wereldwijde leiderschap op dit gebied", zegt Renat Heuberger, medeoprichter en CEO van South Pole.

 

"Renat Heuberger en ik kennen elkaar al vele jaren. Ik heb zijn expertise, toewijding en hartelijke benadering van onze impactvolle activiteiten altijd gewaardeerd. Door samen te werken zijn we klaar om in te spelen op de dringende en brede expertisebehoeften in onze snel evoluerende sector", aldus Antoine Geerinckx, oprichter van CO2logic.

 

Voor CO2logic zal er geen verandering zijn op management- en operationeel niveau. Zijn missie zal dezelfde blijven: de klimaatverandering en de sociaaleconomische gevolgen ervan bestrijden door kwalitatief hoogstaande adviesdiensten en de ontwikkeling van klimaatprojecten aan te bieden. Het bedrijf zal blijven samenwerken met de huidige stakeholders en klanten. Door samen te werken met South Pole, breidt CO2logic zijn netwerk van expertise en diensten uit om klanten beter te helpen, met evenveel toewijding en een volledige inzet voor een positieve milieu-, sociale en economische impact.

 

 

Over South Pole

South Pole, door het World Economic Forum erkend als Social Enterprise, loopt sinds 2006 voorop in het decarbonisatieproces. Met zijn wereldwijde Climate Solutions platform ontwikkelt en implementeert South Pole alomvattende strategieën die klimaatactie omzetten in zakelijke mogelijkheden  op lange termijn voor bedrijven, overheden en organisaties over de hele wereld.

South Pole is ook een toonaangevende projectontwikkelaar en heeft bijna 1.000 projecten in meer dan 50 landen voorzien van klimaatfinanciering om meer dan een gigaton CO2-uitstoot te verminderen en om sociale voordelen te bieden aan minder bevoorrechte gemeenschappen die bijzonder kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. 

www.southpole.com

 

 

Over CO2logic

Strijden tegen klimaatverandering en de ecologische, sociale en economische gevolgen ervan is ons doel. We zijn een Belgische leider in koolstofarm strategisch advies, opgericht in 2007. We hebben bijna 15 jaar ervaring in het meten, verminderen en compenseren van CO2-emissies alsook in levenscyclusanalyses, om een geloofwaardige benadering van CO2-neutraliteit te bieden.

www.co2logic.com