Skip to main content

 

Context: België, 2011-2013

 

Uitdaging: Een gebruiksvriendelijk instrument ontwikkelen dat mogelijk maakt de klimaatimpact van de projecten uitgevoerd door Envisan in te schatten en daarnaast een vergelijking tussen de verschillende opties te maken die de meest klimaatvriendelijke alternatieven weergeven.

 

Samenwerking: Envisan maakt deel uit van Jan De Nul groep en is gespecialiseerd in het uitvoeren van bodem en grondwatersanering. Als bedrijf gespecialiseerd in milieutechnologie kan het niet onverschillig blijven ten opzichten van de klimaatverandering. Daarom werd aan CO2logic het uitbouwen van een rekeninstrument toevertrouwd dat nu toelaat om de klimaatimpact van elk project in te schatten. De tool zal in de loop der jaren door CO2logic verder worden geoptimaliseerd en geperfectioneerd.

 

Resultaten: CO2logic ontwikkelde een tool die voor elk van de stappen van de sanering een alternatief voorziet waarbij een gedetailleerd overzicht van de CO₂-uitstoot wordt getoond. Op die manier kan Envisan beslissen wat de meest klimaatvriendelijke organisatie van een project zal zijn. Om de tool te optimaliseren en uit te breiden zullen meer en meer verwerkingssites onderzocht worden. Dit proces zal niet alleen toelaten om de tool te optimaliseren, maar ook om de verwerkingsprocessen zelf klimaatvriendelijker te maken.

 

Lees meer: http://www.envisan.com

Sector: Services