Skip to main content

Europese shift naar groene stroom niet alleen goed voor klimaat

22-01-2021

Europese shift naar groene stroom niet alleen goed voor klimaat

Een recente studie van het Europees Milieuagentschap (EEA) toont aan dat het groeiende aandeel van hernieuwbare elektriciteit in de Europese Unie niet alleen de klimaatverandering tempert, ook onze lucht-, water- en bodemkwaliteit zijn ermee gebaat. Toch is er nog werk aan de winkel om de klimaatdoelen van Parijs te halen.

Tom Wolfs | 19 januari 2021

In 2019 bedroeg het aandeel van groene stroom in de Europese elektriciteitsmix zo’n 34 procent: bijna een verdubbeling ten opzichte van referentiejaar 2005. Kolen zijn ook niet langer de voornaamste bron van elektriciteit in de EU. Dat is goed nieuws voor het klimaat blijkt uit een nieuwe studie van het EEA. De shift naar hernieuwbare bronnen zoals zonnepanelen, windenergie en biomassa heeft namelijk geleid tot een aanzienlijke daling van de uitstoot van broeikasgassen.

Voor- en nadelen

Ook de lucht-, water- en bodemkwaliteit in de EU hebben voordeel van de transitie van grijze naar groene stroom. Zo toont de studie aan dat over hun hele levenscyclus genomen, hernieuwbare bronnen een lagere impact hebben wat betreft de uitstoot van fijnstof, de voedselverrijking van zoet water en bodemverzuring.

Parameters waar bronnen van hernieuwbare elektriciteit dan weer slechter op scoren zijn landbezetting en de toxiciteit voor zoet water. In zijn rapport stelt het EEA dan ook gerichte acties voor om mogelijke ongewenste effecten van de transitie tegen te gaan.

Een daarvan is een grotere aandacht voor het terugwinnen van materialen om grondstoffen te sparen. Bijvoorbeeld uit afgedankte zonnepanelen: het delven van onder andere het koper voor die panelen gaat immers gepaard met sterke milieuverontreiniging.

Versnelling nodig

Ondanks de verdubbeling van het aandeel van hernieuwbare elektriciteit moet de EU een stevige versnelling plaatsen om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Volgens de ngo Climate Action Network Europe zou de productie van groene stroom in de komende tien jaar moeten verdrievoudigen om de temperatuurstijging op aarde onder de 1,5°C te houden.

Ook het EEA zelf wijst erop dat de groei onvoldoende is om de broeikasgasreductie met 55 procent tegen 2030 te halen. En dat die zal niet volstaan om tegen 2050 aan hetzelfde tempo klimaatneutraal te worden. Daarvoor zou het aandeel van hernieuwbare elektriciteit moeten stijgen tot boven de 80 procent.

 

bronnen: Susanova.be & European Environment Agency, Climate Action Network Europe

https://susanova.be/artikels/europese-shift-naar-groene-stroom-niet-alleen-goed-voor-klimaat

https://www.eea.europa.eu/themes/energy/renewable-energy/impacts-of-renewable-energy-on-decarbonisation-and-air-quality