Skip to main content

Gantoise eerste CO2-neutrale sportclub

24-01-2020

De club stoot momenteel nog 99,3 ton CO2 per jaar uit, maar toch zijn ze met behulp van CO2logic al CO2 neutraal.
Gantoise is volop bezig met hun uitstoot te reduceren. Op Halfweg zoekt de club, samen met hun bouwpartner Bopro, naar de meest groene energieoplossingen en op termijn wordt ook het nieuwe dak van de Dunant site wellicht van zonnepanelen voorzien. En ondertussen heeft Gantoise dankzij CO2logic geïnvesteerd in groene projecten die CO2 opnemen. Zolang ze zelf nog niet emissieloos energie verbruiken, gaan ze hun uitstoot compenseren door te investeren in projecten die CO2 uit de lucht halen. Op die manier is Gantoise de eerste CO2-neutrale sportclub van België. Een groen hart, met oog voor de volgende generaties Gantoise leden.