Skip to main content

Context: Belgie (Genk), 2011

 

Uitdaging : Het onderzoeken van de klimaatimpact van de verschillende alternatieven voor het transport van goederen van het Duitse Rurhgebied naar zowel de haven van Antwerpen als de Haven van Zeebrugge. 

 

Samenwerking: De Haven van Genk is een belangrijke spil voor het vrachtvervoer tussen het industriële Ruhrgebied en de Noordzee en speelt een belangrijke rol in de Europese ambities om het vrachtvervoer te vergroenen. Aan CO2logic werd gevraagd om de klimaatimpact te onderzoeken van zowel het binnenwaterverkeer naar Antwerpen als het spoorvervoer naar Zeebrugge en aanbevelingen te formuleren voor multimodaal transport.

 

Resultaten: Uit de studie van CO2logic bleek dat zowel trein- als binnenwatertransport de uitstoot met meer dan de helft kan verkleinen, tegenover wegtransport. Toch blijkt dat de laadfactor doorslaggevend is bij de keuze voor minder CO₂: bij een maximale laadfactor,  bleek het spoorwegtraject Genk-Zeebrugge tot 55% minder CO₂ uit te stoten, terwijl dit bij het binnenvaarttraject Genk-Antwerpen tot slechts 19% CO₂-reductie leidde.

 

www.havengenk.be


Sector: Services