Skip to main content

Uitdaging: De milieupijler van Lotus’ triple bottom line te consolideren om zo het energieverbruik te verminderen en uiteindelijk tot CO₂-neutraliteit te komen waarbij het energieverbruik met 2% daalt per jaar.

 

Samenwerking: De Belgische koekjesfabrikant Lotus Bakeries hecht veel belang aan haar slogan “zorg voor vandaag – respect voor morgen” en past dit toe op alle sites wereldwijd. Om het milieuaspect verder te versterken werd CO2logic onder de arm genomen. In eerste instantie werden   CO₂- en efficiëntie-ijkpunten per land, per vestiging en per type CO₂-uitstootbron bepaald voor sites in België, Frankrijk, Nederland en Zweden. Op basis van een mapping van kansen en risico’s met betrekking tot CO₂- vermindering legde CO2logic enkele quick wins voor gelinkt aan energiereductie.

 

Resultaten: Op termijn werden verschillende maatregelen getroffen die de CO₂-uitstoot per ton geproduceerde producten aanzienlijk moeten verminderen: daken isoleren, zonnecellen plaatsen, bestaande verwarmingssystemen vervangen door efficiëntere versies, enz. Daarnaast werden de productielijnen ook beter ingesteld zodat ze zuiniger en  gebruiksgecontroleerd werken. Om de overblijvende elektriciteitsnoden te dekken doet Lotus alleen beroep op groene elektriciteit.  Alleen al dankzij deze maatregelen op korte termijn slaagde Lotus erin om de uitstoot per ton geproduceerde producten in het kader van scope 1 en 2 (on site) te verminderen met 32%. Hier zijn ook de sites in the VS mee in rekening genomen.

 

 

Lees meer over de MVO-inspanningen van Lotus Bakeries: http://www.lotusbakeries.com/corporate/about_lotusbakeries/csr


Sector: Food & Beverage