Skip to main content

Nieuwe langetermijndoelstellingen van Bpost om zijn CO2-uitstoot te verlagen

22-02-2019

CO2logic is fier dat het Bpost mocht bijstaan bij het definiëren van zijn nieuwe doelstellingen op lange termijn om zijn CO2-uitstoot te verlagen, en dit in lijn met de wetenschap en de klimaatdoelstellingen van het Parijs-akkoord. 

 

Deze ambitieuze doelstellingen werden eind 2018 bevestigd door het Science Based Targets Initiative. Zo is Bpost een van de eerste Belgische bedrijven met een dergelijk ambitieus engagement, dat erin bestaat om de absolute Scope 1 en Scope 2 uitstoot met 20% te verlagen tegen 2030, in vergelijking met de uitstoot van 2017. Bpost verbindt zich er tevens toe om de Scope 3 uitstoot van broeikasgassen door transport en distributie die uitbesteed worden met 20% te verlagen tegen 2030, in vergelijking met de uitstoot van 2017.

 

Om deze ambitieuze doelstellingen te halen stelde Bpost in samenwerking met CO2logic en andere partners het hierna volgende ambitieuze plan op: