Skip to main content

 

Context: België, 2014-2015

 

Uitdaging: De CO₂-uitstoot van de vestiging in België in kaart brengen en streven naar CO₂-neutraliteit

 

Samenwerking: In 2014 ging Stibbe, en vermaard Nederlands advocatenkantoor met wereldwijde vestigingen, in zee met CO2logic om haar Brusselse afdeling CO₂-neutraal te maken. Hoewel Stibbe al ruime inspanningen doet om de impact op het milieu te minimaliseren, was het kantoor bereid tot het uiterste te gaan om de volledige uitstoot te neutraliseren. Zo werd het gebruik van de car-sharing dienst Cambio en openbaar vervoer gestimuleerd, werden videoconferentietoepassingen op topniveau als alternatief aangeboden voor lange-afstandsreizen, en introduceerde Stibbe een efficiënt energiebeheer op kantoor.

 

Resultaten: Bovenop de energiebesparende inspanningen, werd een project uitgezocht waarbij via een mini-hydroproject een Indisch dorp werd voorzien van milieuvriendelijke elektriciteit. Daarnaast werd het water gebruikt voor efficiënte landbouw. In 2015 werden de energie besparende maatregelen nog eens onder de loep genomen en slaagde het kantoor erin haar uitstoot nog eens met 7% te verminderen ten opzichte van 2014. 

Sector: Services