Skip to main content

Top 10 van de warmste jaren sinds het begin van de metingen

17-02-2020

Uit de wereldcijfers die sinds kort beschikbaar zijn blijkt dat 2019 het tweede warmste jaar was sinds het begin van de metingen. Daarmee wordt meteen ook het warmste decennium ooit afgesloten. Voor het tweede jaar op rij waren de afgelopen vijf jaar de warmste geregistreerde jaren ooit. 

In het Akkoord van Parijs van 2016 werd overeengekomen om de globale opwarming te beperken tot minder dan 2°C (3.6°F) meer ten opzichte van de pre-industriële waarden. Om de wereldwijde temperaturen van 2019 te bestuderen in het licht van deze doelstelling vergeleken wij de resultaten met de basislijn van 1880 – 1910. Terwijl het belangrijk is op te merken dat de opwarming van de aarde jaarlijks zal variëren ten gevolge van natuurlijke schommelingen (hetgeen inhoudt dat elk jaar niet noodzakelijk warmer zal zijn dan het vorige) lag 2019 1,22°C (2.19°F) boven de pre-industriële basislijntemperatuur.

Schijnbaar kleine stijgingen in de gemiddelde temperaturen op lange termijn leidden tot de toename van het aantal extreem warme dagen. Hittegolven in juni en juli deden veel temperatuurrecords in Europa sneuvelen, waarbij juli 2019 de annalen ingaat als de heetste maand die ooit op aarde geregistreerd werd. Dergelijke hitterecords vormen grote risico’s voor de menselijke gezondheid, en vooral dan voor de kwetsbaarste bevolkingsgroepen. Een recente studie toont aan dat de hittegolven van afgelopen zomer leidden tot bijna 900 meer overlijdens alleen al in Engeland.

Warmere temperaturen kunnen ook andere gevolgen hebben, zoals smeltend ijs, extreme overstromingen en droogte. Hogere temperaturen kunnen ook het risico van spontane ontbranding doen stijgen, zoals het geval was in Alaska en Californië maar ook in Siberië en Indonesië. Australië beleefde zijn warmste en droogste geregistreerde jaar, hetgeen bijdroeg tot vernietigende branden. Naar schatting ging een gebied van 15 miljoen tot 27 miljoen acres op in de vlammen.

Om de opwarming onder de 2°C te houden is een wereldwijde inspanning nodig om de uitstoot drastisch te verlagen. Het IPCC verslag vermeldt dat de uitstoot tegen 2030 gehalveerd moet zijn indien men de opwarming wil beperken tot 1,5°C. Het afsluiten van het warmste decennium ooit sinds het begin van de metingen herinnert ons aan de uitdagingen die wij moeten aangaan in de komende jaren, maar ook de kansen die dit inhoudt.

 

METHODOLOGIE: de berekeningen van de gemiddelde jaarlijkse wereldwijde temperatuur worden op onafhankelijke wijze uitgevoerd door NASA en NOAA. Kleine verschillen in hun berekeningen worden verklaard door het feit dat NASA’s berekeningen geëxtrapoleerd zijn om rekening te houden met poolgebieden met weinig stationdekking terwijl NOAA meer rekening houdt met de data die afkomstig zijn van de poolstations. Climate Central vergelijkt de temperatuur met de vroegere basislijn van 1180 -1910 om de opwarming tijdens de industriële periode te beoordelen.a.

 

Posted in TrendsGlobal