Skip to main content

Belfius ontvangt als allereerste grootbank het CO2 Neutral® label

24-04-2020

Als allereerste Belgische grootbank ontvangt Belfius het zogenaamde CO2 Neutral® label, gevalideerd door Vinçotte, van de ondertussen internationaal erkende klimaatexpert CO2logic. Daarnaast helpt Belfius met ‘CO2 Impact Loan’ Belgische ondernemingen en lokale besturen aan specifieke kredietvoorwaarden en advies om ook CO2-neutraal en energiezuiniger te worden, ongeacht hun engagementen, maturiteit en doelstellingen. Hiermee onderstreept de bank-verzekeraar zijn ambitie om mee te bouwen aan een duurzame omgeving voor organisaties, werknemers en klanten.  

 

Jaarlijks deed Belfius al vele inspanningen om zijn rechtstreekse impact op het milieu en het klimaat te verminderen. Zo is sinds 2012 de ecologische voetafdruk van Belfius met maar liefst 21% verkleind. Gekoppeld aan een hyperambitieus reductieprogramma in combinatie met het compenseren van de restemissie schakelt de bank-verzekeraar samen met CO2logic nog een versnelling hoger. Om deze inspanningen te belonen ontvangt Belfius nu als allereerste grootbank het CO2-neutrale label van zijn Belgische partner CO2logic. De restuitstoot wordt gecompenseerd via gecertificeerde klimaatprojecten die erkend zijn door de Gold Standard, de Verified Carbon Standard, Plan Vivo of door het UNFCC, het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering. 

 

Jos Clijsters (voorzitter van de raad van bestuur van Belfius Bank & Verzekeringen): “Met dit ambitieuze programma geven we het goede voorbeeld aan eigen werknemers en klanten en helpen we Belgische bedrijven op weg om hetzelfde te doen. Samen met CO2logic brachten we onze eigen globale uitstoot in kaart: het energieverbruik van onze gebouwen, het woon-werkverkeer van werknemers, het verminderen van afval en papier, het vergroenen van ons wagenpark, noem het een totaalanalyse. Restuitstoot compenseren we rechtstreeks in erkende klimaatprojecten in binnen- en buitenland. We zijn heel fier op deze erkenning, die zeker geen eindpunt betekent. Belfius is dan ook van plan welbepaalde niet-duurzame activiteiten niet langer te ondersteunen. Alleen zo creëren we op een geloofwaardige manier langetermijnwaarde voor de Belgische samenleving.”    

 

Antoine Geerinckx (CEO CO2logic): “Het CO2 Neutral® label erkent bedrijven die hun verantwoordelijkheid nemen voor hun klimaatimpact, om zo te voorkomen dat de klimaatkost doorgeschoven wordt naar de maatschappij en toekomstige generaties. We zijn ook heel tevreden om samen met Belfius een stap verder te zetten en CO2-verminderende investeringen te kunnen faciliteren en ondersteunen, om de dringende CO2- en energietransitie te versnellen.”   

 

Dirk Gyselinck (lid van het directiecomité van Belfius Bank): “Met CO2 Impact Loan begeleiden we ondernemingen en lokale besturen van begin tot einde bij hun CO2-afbouw, ongeacht hun engagement, maturiteit en ambitie. Met een quick scan detecteren we hun behoeften en brengen we de noden in kaart. Noem het een totaalaanpak van bij de denkoefening tot het beschrijven en realiseren van de klimaatambities en het verlenen van de juiste financieringsformules. Hiermee onderstreept Belfius zijn ambitie om mee te werken aan initiatieven die een positieve impact hebben op het leefmilieu en de samenleving.”  

 

Over CO2logic

CO2logic is een internationaal erkende klimaatexpert, die volgens de strengste normen en methodes werkt en CO2-neutrale processen laat goedkeuren en valideren door de onafhankelijke externe auditor Vinçotte. Het behalen van het zogenaamde CO2 Neutral® label is de eerste norm inzake CO2-neutraliteit, gebaseerd op de internationaal erkende PAS2060-norm.

 

Over CO2 Impact Loan

Met CO2 Impact Loan helpt Belfius organisaties aan de hand van consulting en specifieke kredietvoorwaarden om hun klimaatambities te vertalen in concrete langetermijndoelstellingen. Samen met het Belgische CO2logic wordt stapsgewijs een traject uitgestippeld om ondernemingen en lokale besturen 100% CO2-neutraal en energiezuiniger te maken. Als actieve speler in de energietransitie beschikte Belfius al over diverse programma’s en oplossingen om klanten te ondersteunen in projecten rond energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. 

 

Over Belfius Bank & Verzekeringen 

Belfius is een geïntegreerde bank-verzekeraar met een stevige lokale verankering, die zijn commerciële activiteiten uitoefent in België in 3 sleuteldomeinen: het klantensegment retail, commercial & private banking en wealth management, financiële dienstverlening aan klanten uit de publieke, sociale sector en aan ondernemingen en als derde segment het domein verzekeringen. Dankzij zijn 150 jaar ervaring in de overheidssector is Belfius altijd de bevoorrechte partner geweest van de openbare en de sociale sector en van talrijke kmo’s en midcorps in België. De bank-verzekeraar levert zijn klanten een geïntegreerd en volledig gamma van producten en diensten. Meer informatie op belfius.be

 

Perscontacten 

Belfius Bank & Verzekeringen 

Ulrike Pommée, Head of Media Relations: + 32 2 222 02 57, ulrike.pommee@belfius.be

of press@belfius.be

 

CO2logic

Eric Dierckx, Partners & project director CO2logic, +32 477 39 44 97, eric@co2logic.com