Skip to main content

Een première in Brussel: 'De long in de stad'

23-01-2020

Parking '2 Portes' in Brussel is de eerste vertegenwoordiger van een nieuwe generatie parkeergarages. Sinds kort is ze uitgerust met een nieuw systeem voor de neutralisatie van fijne deeltjes dat de omgevingslucht zuivert en ze minder schadelijk maakt voor de gezondheid. Parking 2 Portes wordt zo een echte long in de stad.

 

Fijne stofdeeltjes zijn schadelijk voor de gezondheid van de personen die eraan worden blootgesteld. Ze zijn voor het blote oog onzichtbaar, maar kunnen ingeademd worden en op termijn ademhalings- en hart- en vaatziekten veroorzaken. 

 

Om dit te verhelpen en de 'lucht te zuiveren' in zijn parkeergarages, introduceert Interparking in Parking 2 Portes in Brussel een innovatief systeem dat tot 70% van de deeltjes, tot 40% van de fijne deeltjes en tot 20% van de ultrafijne deeltjes neutraliseert. Deze technologie, door ENS Clean Air ontwikkeld in samenwerking met de universiteit van Maastricht in Nederland, maakt gebruik van het positieve ionisatieproces om fijne deeltjes in de omgevingslucht vast te houden. 

 

Interparking wil zo zijn ecologische voetafdruk en die van zijn klanten verkleinen en ijvert voor een milieuvriendelijke mobiliteitsmix die aangepast is aan de mobiliteitsbehoeften van de Brusselaars. Interparking is ervan overtuigd dat de oplossing van de milieuproblemen berust op een constructieve samenwerking tussen ondernemingen, lokale overheden en burgers. 

 

Het principe is heel eenvoudig. In een eerste fase wordt de verontreinigde lucht aangezogen in een systeem dat de fijne stofdeeltjes een positieve elektrische lading geeft. De deeltjes binden dan aan elkaar om grotere partikels te vormen. Vervolgens bewegen deze grotere deeltjes in de richting van een collectorplaat die ze immobiliseert en ze omzet in grof stof. De gezuiverde lucht, ontdaan van de verontreinigende deeltjes, wordt ten slotte uit het systeem geblazen.

 

Na hun omzetting in grof stof kunnen de deeltjes niet meer in de lucht getransporteerd of ingeademd worden en worden ze verzameld om in een gespecialiseerd centrum te worden vernietigd.

 

"Interparking gaat op vele manieren de uitdagingen op het vlak van maatschappelijke en milieuverantwoordelijkheid aan", benadrukt Roland Cracco, CEO van Interparking. Wij zijn van mening dat een positieve impact op de samenleving en het milieu deel uitmaakt van onze opdracht."

 

Over Interparking

De Brusselse onderneming Interparking (www.interparking.be) is één van de toonaangevende operatoren van parkeervoorzieningen in Europa. De strategie van Interparking, gebaseerd op 60 jaar ervaring in de grote Europese steden, is zowel toepasbaar op stedelijke ontwikkeling als op het beheer van ons parkingnetwerk en berust op drie pijlers:  voortdurende verbetering van de kwaliteit van onze diensten;  innovatieve mobiliteitsoplossingen die tegemoetkomen aan de uitdagingen van de steden;  een verantwoord beleid dat helpt het milieu te beschermen. Interparking is momenteel aanwezig in 9 landen en meer dan 390 steden in Europa (in België, Duitsland, Nederland, Frankrijk, Spanje, Polen, Oostenrijk, Italië en Roemenië), met meer dan 2.500 medewerkers en ongeveer 930 vestigingen in portefeuille.

                                             
Sinds 2015 is Interparking CO2-neutraal gecertificeerd in alle landen waar de onderneming actief is. In 2018 ondertekende Interparking bovendien met BNP Paribas Fortis de eerste 'Green Loan' in België, een lening waarvan de rentevoet gekoppeld is aan de prestaties en het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen zoals de verkleining van de koolstofvoetafdruk per voltijdsequivalent en de vermindering van het energieverbruik.

 

Over Airscan.org

Airscan.org is een onafhankelijke onderneming voor meting, controle en waarschuwing inzake luchtkwaliteit. Haar vakkundigheid en technologie (ontwikkeld door het CNRS) stelt ondernemingen en overheidsinstellingen in staat om vervuiling binnen en buiten te meten met het oog op betere beslissingen inzake de luchtkwaliteit. De meestal gemeten vervuilende stoffen zijn PM10, PM2,5, VOS, NO2, CO2, formaldehyde, thrichloramine, radon, O3… Airscan.org is een zusterbedrijf van CO2logic.

 

  • Grafiek nummer 1 : Vermindering van fijne en uiterst fijne deeltjes door het ENS-systeem (Source : ENS Clean Air).

Technische gegevens verstrekt door ENS Clean Air. Voor de deeltjes PM 2.5 liggen de metingen door Airscan.org in parking 2 Portes van Interparking tussen 44 en 50% lager. 

 

  • Grafiek nummer 2: Histogram van de concentraties PM2.5 in Parking 2 Portes voor en na de installatie van het ENS-systeem, alsook in de stad (Bron: Airscan.org).

Voorbeeld van de positieve effecten van het ENS Clean Air-systeem op de deeltjes PM2.5

Met het ENS Clean Air-systeem kan de luchtkwaliteit in een parking aanzienlijk worden verbeterd. Na behandeling is de lucht binnenin parking 2 portes (groene balk) niet alleen gezonder dan de lucht in de parking vóór behandeling (oranje balk), maar ook beter dan de buitenlucht (blauwe balk). 

 

Voor meer informatie:

 

Roland Cracco – CEO Interparking

+32 2 549 58 16

rcracco@interparking.com

Nicolas Godon – Marketing & Communication Manager Interparking

+32 471 78 02 13

ngodon@interparking.com 

Pers – Evelyn Gessler – Decider’s

+32 475 23 53 92

evelyn.gessler@deciders.eu