Skip to main content

Hittegolven en ozonconcentratie

04-08-2020

De Koninklijke Sterrenwacht van België gevestigd in Ukkel stelde op 31 juli 2020 laatstleden een nieuw historisch warmterecord vast toen de temperatuur 36,5°C bereikte. Dit historische hitterecord is niet alleen een reden om afkoeling te zoeken aan de Belgische kust, maar ook een perfect moment om na te denken over de luchtkwaliteit en de klimaatverandering. Intense zonneactiviteit kan leiden tot de productie van een enorme hoeveelheid ozon in de onderste laag van de atmosfeer. Dat is het gevolg van de reacties tussen zonlicht en polluenten (vluchtige organische stoffen, stikstofdioxide, koolstofmonoxide, methaan) in de onderste laag van de atmosfeer.

Zo lag de ozonconcentratie op 31 juli laatstleden hoger dan de Europese grens van 180 µg/m3 in de Belgische provincies Antwerpen en Limburg. Onderstaand schema toont het gasconcentratieprofiel.

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij (Irceline.be)

 

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) kondigde een nieuwe hittegolf aan vanaf woensdag 5 augustus 2020, die kan leiden tot hoge ozonconcentraties. Men moet zich dan ook goed bewust zijn van de potentiële risico’s die gepaard gaan met een blootstelling aan hoge ozonconcentraties. Deze kunnen :

 

 • Diep en krachtig inademen bemoeilijken.

 • Kortademigheid en pijn bij het diep inademen veroorzaken.

 • Hoesten en een droge, pijnlijke keel veroorzaken.

 • Longaandoeningen zoals astma, emfyseem en chronische bronchitis verergeren.

 • Schade aanrichten aan de longen, ook wanneer de symptomen verdwenen zijn.  

 • De longen gevoeliger maken voor infectie (COVID-19).

 • Chronische obstructieve longaandoeningen (COPD) veroorzaken. 

 

Hierna volgen een aantal tips en aanbevelingen om de gezondheidsrisico’s die gepaard gaan met hoge temperaturen en ozonconcentraties te verminderen: 

 • Zorg voor een voldoende hydratatie, drink meer water dan gewoonlijk.

 • Vermijd alcoholische en cafeïne- of suikerhoudende dranken.

 • Beperk fysische inspanningen buitenshuis tijdens de zonnepiekuren. 

 • Houd de ramen dicht tijdens de dag, verlucht na 21 uur.

 • Beperk het gebruik van individuele transportmiddelen. De uitstoot van wagens kan de ozonproductie opdrijven. 

 

Airscan helpt openbare en privéorganisaties met de bewaking van de ozonwaarden zowel binnen als buiten, om te zorgen voor de beste leef- en werkomstandigheden!

meer info airscan.org