Skip to main content

Proximus slaagt in uitdaging om klimaatneutraal bedrijf te worden

04-11-2017

 

 • Proximus had zijn koolstofvoetafdruk tussen 2007 en 2015 al met meer dan 70% verminderd en mag zich sinds 2016 ook een klimaatneutraal bedrijf noemen.
 • Het ‘CO2 Neutral’-label vormt een erkenning voor de vele inspanningen die Proximus levert voor het verminderen van zijn CO2-uitstoot die direct verband houdt met zijn activiteiten (wagenpark, verwarming van de gebouwen, datacenters, vast en mobiel netwerk), maar ook zijn indirecte uitstoot veroorzaakt door woon-werkverkeer, zakenreizen en energieverbruik van decoders en modems.
 • De resultaten zijn spectaculair: in 6 jaar tijd heeft Proximus zijn energieverbruik met 22% verminderd (-3% in 2016), en zijn CO2-uitstoot met 32% (-4% in 2016).
 • Proximus laat het daar niet bij: tegen 2025 wil Proximus nog eens 30% minder CO2 uitstoten en tegen 2040 wil het zijn indirecte uitstoot verminderen met 50% door klanten en leveranciers te sensibiliseren.
 • Tezelfdertijd wil Proximus zijn resterende uitstoot blijven compenseren door internationale klimaatprojecten te ondersteunen, voornamelijk in Afrika.

 

 

Afstemming op wetenschappelijke doelstellingen

 

In onze 21ste eeuw werden wereldwijd vijftien van de zestien warmste jaren ooit opgemeten. Het is duidelijk dat de effecten van de opwarming van de planeet zich vandaag overal ter wereld laten voelen. Als maatschappelijk verantwoorde onderneming neemt Proximus een actieve rol op in de strijd tegen klimaatverandering. Het bedrijf wil een voorbeeldfunctie vervullen door de wetenschappelijk vastgelegde doelstellingen van de COP21 in Parijs in 2015 om de opwarming van de aarde onder de 2 °C te houden, in zijn eigen doelstellingen op te nemen. Dankzij de inspanningen die Proximus al tien jaar levert om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen mag het zich vandaag een van de allereerste klimaatneutrale BEL 20-bedrijven noemen. Proximus is ook het enige Belgische bedrijf dat werd bekroond met CDP Climate Leadership Award, die wordt uitgereikt aan beursgenoteerde bedrijven die zich inspannen om hun CO2-uitstoot en hun klimaatimpact te verminderen. In oktober 2016 mocht Proximus deze onderscheiding voor het vierde jaar op rij in ontvangst nemen.

 

Heel bemoedigende resultaten

 

Duurzaamheid is bij Proximus geen recent gegeven. Sinds 2007 is het bedrijf erin geslaagd zijn CO2-uitstoot voor zijn Belgische activiteiten met meer dan 70% te verminderen. Proximus deed dit door voor 100% over te schakelen op groene elektriciteit, zijn vaste en mobiele netwerken energie-efficiënter te maken, minder elektriciteit te verbruiken in zijn datacenters, de verwarmingsinstallaties in zijn gebouwen te vernieuwen, te kiezen voor veel milieuvriendelijker wagens en zijn medewerkers te stimuleren om met het openbaar vervoer of de fiets naar het werk te komen.

 

Al deze maatregelen, toegelicht in het MVO-verslag van Proximus 2016, hebben vaak tot spectaculaire resultaten geleid:

 

 • De koolstofuitstoot van de Proximus Groep is in zes jaar tijd met 32% gedaald.
 • Het energieverbruik van de Proximus Groep is in zes jaar tijd met 22% gedaald.
 • Het brandstofverbruik per bedrijfsvoertuig is in negen jaar tijd met 22% gedaald.
 • 99,6% van de bedrijfsvoertuigen stoot vandaag minder dan 145 g CO2/km uit, tegenover 56% in 2010.
 • 47% van de medewerkers met een bedrijfsvoertuig heeft ervoor gekozen hun wagen in te ruilen voor het openbaar vervoer om naar het werk te komen.
 • 88% van het afval van Proximus werd in 2016 gerecycleerd (tegen 85% in 2015).
 • Dankzij de nieuwe V5- en V5 Compact-decoders, die meer dan 50% minder energie verbruiken dan hun voorgangers, is het gemiddelde verbruik van het tv-decoderpark bij Proximus-klanten in de voorbije drie jaar met 33% verminderd.

 

We blijven onze milieu-impact verkleinen

 

We willen het daar niet bij laten. Proximus wil meer dan ooit zijn inspanningen voor het milieu voortzetten en zelfs opdrijven. De doelstelling is namelijk een extra daling van zijn CO2-uitstoot met 30% tegen 2025.

 

Op langere termijn wil Proximus ook meer grip krijgen op de vermindering van zijn indirecte uitstoot die het gevolg is van zijn activiteiten. De doelstelling daarbij is deze uitstoot tegen 2040 met 50% te verminderen, wat concreet betekent dat Proximus zich voort zal inspannen om minder afval te produceren, duurzame goederen en diensten aan te kopen en de ecologische voetafdruk van de Proximus-toestellen bij de klanten te verkleinen.

 

Dominique Leroy, Gedelegeerd Bestuurder van Proximus:

 

‘‘Ik ben trots dat Proximus is geslaagd in zijn ambitie om in 2016 een klimaatneutraal bedrijf te worden. We hebben dit prachtige resultaat o.a. kunnen neerzetten omdat we het energieverbruik in onze gebouwen en het brandstofverbruik van ons wagenpark aanzienlijk hebben verminderd en ook omdat personeelsleden in het kader van hun mobiliteitsplan ervoor hebben gekozen met het openbaar vervoer in plaats van met de wagen naar het werk te komen. Het gemiddelde verbruik van alle tv-decoders samen is de laatste drie jaar ook met 33% gedaald. Dat is echter nog maar een eerste stap. We zullen onze inspanningen verderzetten. De doelstelling is enerzijds onze CO2-uitstoot tegen 2025 met 30% extra te doen dalen. Anderzijds willen we ook meer grip krijgen op de vermindering van onze indirecte uitstoot die het gevolg is van onze activiteiten. Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat we het energieverbruik van de Proximus-toestellen bij onze klanten nog willen verkleinen.”

 

Projecten in Afrika

 

Zijn resterende uitstoot van CO2, die voorlopig onvermijdelijk is, compenseert Proximus door internationale projecten tegen de opwarming van het klimaat te steunen. Een van die projecten is TEG STOVE in Benin. Dat is een meerjarig programma voor de uitrol van hoogperformante ovens waarop een thermo-elektrische generator geïnstalleerd is om een smartphone of ledlamp te herladen. De bedoeling is gezinnen van goedkope, betrouwbare en duurzame energie te voorzien. Zo besparen ze ook op brandhout, krijgen ze toegang tot elektriciteit en telecom en lopen ze minder risico op ziekten aan de luchtwegen. Ook de planeet vaart er wel bij (minder ontbossing).

 

Antoine Geerinckx, CEO van CO2logic:

 

‘De uitstoot van CO2 kent geen grenzen en heeft maatschappelijke en economische gevolgen voor onze samenleving. We zullen allemaal de prijs betalen van de klimaatverandering en het zijn jammer genoeg de armsten in de ontwikkelingslanden die het zwaarst zullen worden getroffen. Ondernemingen als Proximus, die hun impact op het klimaat verminderen en compenseren (zowel lokaal als wereldwijd), mogen zich terecht maatschappelijk verantwoord noemen.’