Skip to main content

Spadel gecertificeerd 100% CO2-Neutraal

09-10-2020

Spadelgroep gecertificeerd met CO2-neutraal label

2020 is in meer dan één opzicht een mijlpaaljaar geweest voor de Spadelgroep. En hoewel ze veel doelen hebben bereikt, is het toekennen van het CO2-neutrale label een bijzondere bron van trots. Al in 2010 hebben ze het ambitieuze doel gesteld om in 2020 volledig CO2-neutraal te zijn; iets wat ze nu als eerste mineraalwatergroep in Europa hebben bereikt. Dit betekent dat wanneer je een fles SPA, BRU, Wattwiller, Carola of Devin koopt, de CO2-impact volledig geneutraliseerd wordt

 

 

CO2-neutraal van bedrijf tot product

In 2015 is Spadel op bedrijfsniveau al CO2-neutraal geworden door de directe en indirecte uitstoot van hun kantoren en fabrieken en van het energieverbruik te verminderen. Nu, in 2020, zijn ze uitzonderlijk trots om aan te kondigen dat alle Spadel-merken op productniveau koolstofneutraal zijn. Dit betekent voor de hele levenscyclus van het product: van het transport van materialen naar de fabriek tot de productie van het water en het recyclen van verpakkingen na gebruik.

"Klimaatverandering is een grote maatschappelijke uitdaging en we nemen onze verantwoordelijkheid zeer serieus. In plaats van de impact van onze activiteiten over te dragen aan toekomstige generaties, kiezen we ervoor om te investeren in CO2-neutraliteit in de hele waardeketen." - Marc du Bois, CEO Spadel Group

Concreet hebben ze tussen 2015 en 2020 de volgende acties ondernomen:

  • Ze optimaliseerden hun opslag-, laad- en transportprocessen (robots, elektrische liften, LED-verlichting) en (eco-combi- en LNG-trucks). Per liter fles is het energieverbruik tussen 2010 en 2019 met 50% gedaald.
  • Ze installeerden bijna 10.000 fotovoltaïsche panelen op het dak van onze Belgische fabrieken om onze toegang tot hernieuwbare energie te vergroten.
  • Ze hebben ons aankoopbeleid herzien om de lokale leveranciers te bevoordelen (in 2019 bevond bijna 90% van de leveranciers zich in een straal van 500 km rond onze fabrieken en 100% in een straal van 1300 km).
  • Hun multi-pack films en kratten zijn gemaakt van 100% gerecycleerde materialen.
  • Hun flessen zijn opnieuw ontworpen om minder plastic te gebruiken.

 

Reductie en compensatie

 

Koolstofneutraliteit impliceert een evenwicht tussen de uitgestoten CO2 en de CO2die uit onze atmosfeer wordt geabsorbeerd. De eerste focus ligt op het verminderen van hun uitstoot. Er zijn echter enkele emissies die ze nog niet volledig hebben kunnen wegwerken. Om hun impact volledig te reduceren, investeren ze in koolstofcompensatie programma's.

Het partnerschap met Water Access Rwanda is het perfecte voorbeeld van hoe koolstofcompensatieprogramma's onze wereld kunnen helpen om CO2-neutraliteit te bereiken. Door waterputten op het platteland van Rwanda te herstellen en burgers te voorzien van schoon en veilig drinkwater, kon Spadel 400.000 ton CO₂ vermijden van mensen die in andere omstandingheden water koken boven open vuur. Deze 'besparing' compenseert de resterende kosten van hun activiteiten.

Hierdoor hebben ze het CO2-neutrale label kunnen behalen, onafhankelijk gecontroleerd door CO2Logic en Vinçotte.

 

Verdere reductie via Science Based Targets

 

De inzet van Spadel op het gebied van CO2-reductie houdt hier niet op, nu ze CO2-Neutraal zijn.

In de toekomst zal Spadel hard werken aan een verdere vermindering van hun koolstofuitstoot. Hun Science Based Targets zijn een leidraad om binnen de regeld opgeegd in het verdrag van Parijs te blijven en de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden. Uiteindelijk willen ze in 2050 een netto-uitstoot van nul bereiken.

Dit engagement is enorm belangrijk voor Spadel. Hun koolstofambitie creëert de grenzen waarbinnen Spadel opereert. Nieuwe producten, verpakkingen en bedrijfsmodellen moeten voldoen aan de koolstofgrenzen. Daarom is CO2 een integraal onderdeel van Source of Change, de duurzame verpakkingsverbintenissen van Spadel 2025.