Skip to main content

Happy New Year !

16-01-2018

 

Dit was CO2logic in 2017, dit was mogelijk dankzij JULLIE

een zeer intensief jaar met belangrijke verwezenlijkingen

 

POSITIEVE IMPACT:

 • 26.250.000 $ co-benefits / SDG-benefits gerealiseerd in ontwikkelingslanden met globale voordelen voor het klimaat
 • 625.000 mensen die rechtstreeks genieten van positieve effecten van de gecertificeerde klimaatprojecten
 • 175.000 ton CO2 gereduceerd d.m.v. gecertificeerde klimaatprojecten (voornamelijk in Afrika)*
 • 15.000 ha vermeden ontbossing
 • 7.000 ha herbebossing
 • 38.000 samenwerkingen met landbouwers & kleinere boeren 
 • 10 partner NGO’s 

 

PIONIERSROL: 

 • 11 jaar klimaatadvies (Carbon Footprints, CO2-Neutraliteit, Life Cycle Assessments, CDP, SBT, Natural Capital, EPD’s…)
 • Allereerste Gold Standard gecertificeerde energie-efficiëntie & herbebossingsklimaatproject in RDC (Congo)
 • Allereerste Gold Standard gevalideerd klimaatproject in Benin
 • Allereerste Plan Vivo gecertificeerde klimaatproject in Burkina Faso www.greensahel.org
 • Zeer concrete bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties d.m.v. het compenseren van CO2-emissies & de ontwikkeling van klimaatprojecten…)

 

COHERENT:

 • Een team van 11 medewerkers die zich nog steeds met de fiets/trein verplaatsen voor 99% van de tijd
 • Onafhankelijke controle & validatie door Vinçotte en Forum Ethibel

 

2018:

 • Lancering van > 3 nieuwe unieke & gecertificeerde klimaatprojecten in Afrika 
 • Lancering van een nieuwe dienst & nieuw bedrijf om een andere urgente & cruciale kwestie omtrent vervuiling aan te pakken (stay tuned)
 • Uitrol van meer belangrijke CO2-reductieacties samen met klanten
 • Opstart van communicatie over een aantal belangrijke CO2-neutrale partners/klanten
 • ...

 

*dit komt overeen met de emissies t.g.v. het energieverbruik van 32.500 Belgische families.