Skip to main content

Context: België/Vlaanderen, 2012

 

Uitdaging : Het onderzoeken van de mogelijkheid om de Vlaamse Overheid op korte of lange termijn klimaatneutraal te maken.  

 

Samenwerking: Om te weten te komen hoe het departement LNE van de Vlaamse Overheid klimaat neutraal kon worden, werd CO2logic aangesteld om de CO₂-voetafdruk van een tiental vestigingen van LNE te berekenen. Hiervoor werd de uitstoot van scope 1 en 2 (directe uitstoot) en het onderdeel woon-werkverkeer van scope 3 (indirecte uitstoot) in acht genomen. De op die manier verkregen gegevens hadden als doel een schatting weer te geven voor de volledige infrastructuur van het departement LNE en scenario’s te voorzien hoe de Vlaamse Overheid op korte termijn CO₂-neutraal kon worden. 

 

Resultaten: Dankzij een op maat uitgewerkt rekeninstrument kon CO2logic een gedetailleerde koolstofbalans van alle vestigingen in kaart brengen. Daarnaast maakte CO2logic een reeks reductiemaatregelen op die rekening hielden met de energiemix, energieprijzen en brandstofkosten. Deze voorstellen werden in enkele scenario’s verwerkt met zicht op een koolstofreductie van 20% tot 100% tegen 2020, zonder en met compensatie. De berekeningen wezen uit dat de Vlaamse overheid zich ambitieus zal moeten opstellen om na 2020 CO₂-neutraal te worden, maar dat dankzij de gemaakte reductiemaatregelen, voldoende bespaard kan worden om de overgebleven uitstoot te compenseren. 

Sector: Services